|
Kaydol
Okunma: 2866
Uğur Dündar, SÖZCÜ GAZETESİ PDF Yazdır E-posta

Atatürk'ü Anlamak ve Anmak

Usta yazar, tarih araştırmacısı Tur­gut Özakman, kendisiyle yapılan bir röportajda“Biz, dahi yetiştiremedik. Dahi nedir

bilmiyoruz. Yalnız­ca bir dahi yetiştirdik. Onu da bilgisizliğimiz nedeniyle doğru yorumlayamıyoruz…” diyerek, Atatürk‘ü doğru anlayamadığımızı söylemişti.

O, ne sadece Ulusal Kurtuluş Savaşı­mızın başkahramanı “Gazidir, ne dayı­sının çiftliğinde kargaları kovalayan “Mustafa”dır, ne Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran “Kemaldir, ne de milletine uygar dünyanın yolunu açan “Atatürk”tür. O, bunların hepsidir. O, “Gazi Mustafa Ke­mal Atatürk”tür.

İşte bu eşsiz özellikleri nedeniyle Atatürk‘ü bize unutturmak istiyorlar.

Bu oyunu bozmak için onu içtenlikle seven ve sayanların Atatürk‘ü doğru tanıyıp tanıtmaları gerekiyor.

Gerçek Atatürkçülük onun kimliğini, düşüncelerini, ilkelerini ve eserlerini* doğru anlamak, yaşamak ve yaşatmaktır. Asla şekilcilik değildir.

Şunu unutmamalıyız ki, milli birlik ve beraberliğimizi bozarak vatanımızı böl­meye ve rejimimizi değiştirmeye çalışan­ların önündeki en büyük engel Atatürk’tür. Bu tehlikeler karşısında bizi birleştirip bütünleştirecek tek lider de Atatürk’tür.

(Sinan Meydan'ın Akl-ı Kemal, 3. cilt adlı kitabından aktararak)

 


İş Bankası…

Türkiye Sanayi ve Madenler Bankası… Devlet Sanayi Ofisi… Türkiye Sanayi ve Kredi Bankası… Barut ve Patlayıcı Maddeler Tekeli… İspirto ve Alkollü içkiler Tekeli… Devlet Demiryolları ve Limanları Genel idaresi… Devlet Hava Yollan… Emlak ve Eytam Bankası… Yüksek iktisat Meclisi… Türkiye Merkez Bankası… Türkiye’nin değişik bölgelerinde 16 büyük fabrika… Sümerbank… Etibank… Denizbank… Halk Bankası…

Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumu… Zirai Kredi Birlikleri… Zirai Kredi Kooperatifleri… Ziraat Okulları…

Yüksek Ziraat Enstitüsü… Yüksek Veterinerlik Enstitüsü… İpekböcekçiliği Enstitüsü ve İpekböcekçiliği Okulları… Tohum Islah istasyonları… Örnek Çiftlikler… (Atatürk Orman ve Yalova Halk Çiftlikleri gibi) Yonca Tohumu Temizleme Kurumu… Elektrik işleri Etüd idaresi… Devlet istatistik Umum Müdürlüğü… Merkez Hıfzısıhha Enstitüsü… Toprak Mahsulleri Ofisi… Ankara Türk Sigorta Şirketi… Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi…

Yüksek İktisat Meclisi…KURULDU…

Demiryolları…

Tramvay…

Tünel…

Kömür İşletmeleri…

Reji İdaresi…

Telefon Şirketleri…

YABANCILARDAN SATIN ALINDI…

Ziraat Bankası geliştirildi…

Aşar Vergisi kaldırıldı…

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı uygu­lanmaya başlandı…

Ticaret ve Sanayi Odaları yasal statüye kavuştu…

Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsaları Kanunu, Gümrük Tarife Kanunu, Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu, Ka­botaj Kanunu ve Hayvanları iyileştirme

Kanunu gibi kanunlar çıkarıldı…

Bunlar Kemalist Ekonomi Modelinin uygulamaları.

Bir başka deyişle Cumhuriyet’in dikili ağaçlan…

Maalesef bugün bunların çoğu yok! Söküldüler…

Atatürk’ün “Demirağlar Pro­jesi” hakkında bir yabancının, Avusturya’nın ilk Türkiye Bü­yükelçisi August Ritter von Kral ın yazdıkları da çok düşündürücü:

“Türkiye Cumhuriyeti’nin büyük demir­yolu atılımına girişmesinin üzerinden 12 yıl geçmiş bulunmaktadır. Dünya, bir ulu­sun yaşamında çok kısa sayılabilecek bir dönemde sağlanan bu tartışılmaz başarının tanığıdır. Önemli şehirlerin tümüne yakın bir bölümü, demiryollarıyla birbiri­ne bağlanmış, ya da bağlanmak üzeredir.

Günümüzde demiryolları, en geri kal­mış Doğu bölgelerinden Batı bölgelerine ve Anadolu’yu çevreleyen üç denizin kıyı­larına ulaşmış bulunmaktadır.

1924 yılında devletçe işletilen hatların uzunluğu bin 378 kilometre iken, 1936 yılı sonunda Türkiye, kamulaştırılan özel hatlara ek olarak yeni yapılanlarla birlik­te, 5 bin 824 kilometre demiryoluna sa­hip olmuştur.”

Avusturya Büyükelçisi dünyayı bu tartı­şılmaz başarının tanığı olarak gösteriyor, bundan gurur duyması gereken Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Başbakanı Tayyip Erdoğan ise “Neyi ördün? Türkiye’yi demirağlarla biz örüyoruz!” diyor.

AKP zihniyeti Atatürk‘ü küçümsüyor ve unutturmaya çalışıyor.

Aslında milletin Atatürk’ün düşünceleri, ilkeleri ve çağdaşlık anlayışı etrafında bü­tünleşmesinden korkuyorlar.

Bu beyhude çabalara karşın onu seven­ler bugün Anıtkabir‘e, Dolmabahçe‘ye ve “Ata“sına olan sevgisini gösterebileceği her yere koşuyor.

Türkiye bugün Atatürk’ü daha iyi çınlı­yor, anlatıyor ve anıyor.

Cumhuriyetimizin kurucusu büyük ön­der Atatürk’ü, ölümünün 74. yılında şük­ran ve minnetle anıyor, onun ve silah arkadaşlarının aziz hatıraları önünde say­gıyla eğiliyorum.

* Sinan Meydan: AKL-I KEMAL, 3. CİLT

Sözcü gazetesi-10 Kasım 2012

 

 

Motorcular.com

mini2017kontrol0001881