|
Kaydol
Okunma: 19930
"ATATÜRK İNGİLİZ VALİSİ OLMAK İSTİYORDU" YALANINA YANIT PDF Yazdır E-posta

Yeni Osmanlı Projesi'nin Görevli Akil'ine Yanıt

Atatürk’ün yüzyılın başında İngiliz ve Fransız emperyalizmini ve onların desteklediği Yunan ve Ermeni taşeronlarını Anadolu yaylasına gömerek kurduğu “bağımsız” Türkiye Cumhuriyeti’ni bugün yeniden “bağımlı” Osmanlıya dönüştürmek isteyen iç ve dış odaklarca yakın tarihi çarpıtmakla ve Türkiye Cumhuriyeti’nin yerine kurulması planlan Yeni Osmanlı’ya uygun yeni bir tarih  kurgulamakla görevlendirilmiş GÖREVLİ AKİL’LERDEN biri de edebiyatçı/ amatör tarihçi Mustafa Armağan’dır Cemaatin gazetesinde, Derin Tarih adlı dergisinde ve yandaş medyada çalakalem ve kirliağız Atatürk ve Cumhuriyet düşmanlığı yapan bu GÖREVLİNİN yalanlarına yanıt vermekten yoruldum doğrusu! Bu yazımda İngiliz gazeteci W. Price'ye dayanarak "Atatürk İngiliz valisi olmak istiyordu" diyen “görevli akil” Mustafa Armağan'a bir kere daha yanıt vereceğim bir kere daha.

İngiliz Gazeteci W. Price - Atatürk Görüşmesi

Atatürk 14 Kasım 1918’de İngiliz Daily Mail gazetesi yazarı Ward Price ile İstanbul Pera Palas’ta görüşmüştür. Lord Kinross,Atatürk” adlı kitabında bu görüşmeyi şöyle anlatmaktadır: “Mustafa Kemal… Pera Palas otelinin müdürüyle haber göndererek gazeteciyi kahve içmeye çağırdı. Ward Price de Genelkurmayın istihbarat servisindeki albaya danıştıktan sonra çağrıyı kabul etti. Mustafa Kemal onu üniformasıyla değil de, sırtında jaketatay ve başında fesle karşıladı. Ward Price, Mustafa Kemal’i yakışıklı ve erkek tipli buldu. Elini kolunu oynatmadan, sakin ve ölçülü bir sesle konuşuyordu.”  İddiaya göre Atatürk bu görüşmede Price’e, “Bu böyle olmaz vatanı baştan başa değiştirmek lazım, yenileştirmek lazım” demiştir.

Ward Price’ı Daily Mail  Gazetesine Verdiği Demeç (1918)

Ward Price, 1918 yılında Daily Mail gazetesine verdiği demeçte İstanbul’da Atatürk’le görüştüğünü anlatmış, ancak Atatürk’ün o görüşmede kendisine İngiliz valisi olmak isteğini söylediğinden falan söz etmemiştir.

Price’nin  Cumhuriyet Gazetesi’ne Verdiği Demeç (1939)

Price, 1939 yılında İstanbul’a gelmiş ve Cumhuriyet gazetesine bir demeç vermiştir. Price demecinde, 1918’de Atatürk’le yaptığı görüşmeyi kastederek, “O zamanlar doğrusu bu laflara pek dikkat etmemiştim. Mesleğimin her zaman hatırlayacağım büyük hatası, bu emsalsiz dehayı o zaman keşfedememiş olmamdır” demiştir.  Hepsi bu! Price yine 1918’deki o görüşmede Atatürk’ün kendisine İngiliz valisi olmak istediğini söylediğinden söz etmemiştir.

Price’nın  “Ekstra-special Correspondant” Adlı Kitabındaki İddiası (1957)

Ancak aynı Price, bu demeçten (1939’daki) tam 18 yıl sonra 1957 yılında “Ekstra-special Correspondant” yani “Çok Özel Gazeteci” adlı bir kitap yazmış ve kitabında Atatürk’’ün 1918’deki görüşmede kendisine, “Eğer İngilizler Anadolu için sorumluluk kabul edecek olurlarsa, İngiltere yönetiminde bulunan tecrübeli Türk valileriyle çalışmak gereğini duyacaklardır. Böyle bir yetki çerçevesinde hizmetlerimi sunabileceğim uygun bir yerin mevcut olup olamayacağını bilmek isterim” dediğini iddia etmiştir.

Price, bu görüşme sırasında Albay Refet Bele’nin de orada olduğunu belirtmiştir. Price, ayrıca Atatürk’ün böyle bir göreve istekli olduğunu, kendisinin bu öneriyi İngiliz askeri istihbaratından Albay Hoywood’a bildirdiğini, ancak İngilizlerin bu öneriye o sırada fazla önem vermediğini ileri sürmüştür.

Akıl Oyunları

Price’ın, “Mustafa Kemal İngiliz valisi olmak istiyordu!” iddiasını “doğru” kabul etmeden önce sorgulayalım. Atatürk ve Cumhuriyet düşmanı GÖREVLİ tarihçiler sadece Atatürk’ün lehine durumları sorgulamaya alışıktırlar, onlar Atatürk aleyhine durumları “peşinen doğru” kabul etmeye alışıktırlar! Bu nedenle bu konuyu sorgulamaya gerek duymazlar. Adı üstünde GÖREBLİ olunca böyle oluyor tabi! Her neyse! 1918 öncesinin ve sonrasının koşullarını ve Mustafa Kemal’in çalışmalarını dikkate alarak inceleyelim iddiayı:

1.Görüşmenin Zamanı: (14 Kasım 1918): Atatürk, daha bir gün önce 13 Kasım’da (İstanbul’un fiilen işgal edildiği gün) İstanbul’a gelmiş ve ayağının tozuyla Pera Palas Oteli’ne yerleşmiştir. Pera Palas Oteli’ne yerleşmesinin temel amacı, işgalci İngiliz ve Fransız subaylarının ve gazetecilerinin de daha çok Pera Palas’ı tercih etmeleridir. Atatürk üniformalarını çıkarıp sivil giysilerini giyerek gizli, açık İngiliz ve Fransız yetkililerin amaçlarını, planlarını öğrenmek istemektedir. Bir askeri ve strateji dehası olan Atatürk, her zaman öncelikle düşmanını tanımayı ilke edinmiştir. Daha bir gün önce İstanbul’a gelen Atatürk’ün, daha ne olup bittiğini tam olarak anlamadan apar topar İngiliz gazetecisine, “Ben Anadolu’da İngiliz valisi olmak istiyorum!” demesi pek de mümkün değildir. Atatürk Anadolu’ya geçmeden önce İstanbul’da Osmanlı Hükümeti çevrelerinde siyasi yollara başvurmayı düşünmektedir. İşgal İstanbul’da aralarında padişahın da olduğu yetkililerle, devlet adamlarıyla ve silah arkadaşlarıyla görüşmeler yapmayı düşünmektedir. Nitekim 14 Kasım1918-16 Mayıs 1919 arasındaki altı ay boyunca İstanbul’da kalan Atatürk, bütün bu kişilerle çok sayıda gizli, açık görüşme yapmış, Kurtuluş Savaşı’nın bütün alt yapısını İstanbul’da hazırlamıştır. (Bkz. Sinan Meydan, Parola Nuh-Atatürk’ün Gizli Kurtuluş Planları, İnkılap Kitabevi, İstanbul, 2008.) Kısaca demem o ki, Atatürk, İstanbul’a geleli daha bir gün olmuştur ve daha İstanbul’daki siyasi havayı yeterince koklamamış, gerekli görüşmeleri yapmamıştır. Durup dururken bir İngiliz gazeteciye “Beni Anadolu’ya valiniz olarak atayın!” demesi çok anlamsızdır.

2.Price’nin Çelişkileri: İddia güvenilmezdir; çünkü Ward Price, 1918 yılında Daily Mail gazetesine ve 1939’da Cumhuriyet gazetesine verdiği demeçlerde “Mustafa Kemal’in İngiliz valisi olmak istediğinden” söz etmezken, 1957 yılında yayınlanan Çok Özel Gazeteci adlı kitabında “Mustafa Kemal’in İngiliz valisi olmak istediğini” iddia etmiştir. Eğer iddiası doğruysa neden 1918'de ve 1939'da bu iddiayı dile getirmemiştir?

3.Refet Paşa İddiası: Price, Atatürk’le yaptığı görüşme sırasında Refet Paşa’nın da orada olduğunu ileri sürmüştür, ancak 14 Kasım’da henüz Atatürk, Refet Paşa ile görüşmemiştir. Price başka birini Refet Paşa ile karıştırmış da olabilir tabi!

4.Bir Hafta Kadar Önce Atatürk İngilizlere Direnmekten Söz Ediyordu: Atatürk, Price ile İstanbul’da görüşmesinden çok değil daha bir hafta kadar önce (3-8 Kasım 1918’de) Adana’dan Sadrazam ve Harbiye Bakanı Ahmet İzzet Paşa’ya gönderdiği telgraflarda açıkça "İngiliz karşıtlığını" ortaya koymuş, emrindeki orduya “İngilizlere ateşle karşılık vermeyi emrettiğini” belirtmiştir: 

İşte Price’nin iddiasını yerle bir eden, Atatürk’ün İngilizlere karşı direnişe kararlı olduğunu gösteren o telgraflarından bazı bölümler:
…İngilizlerin her dediğine boyun eğilecek olursa onların ihtiraslarının önüne geçmeye imkân kalmayacaktır.”
…İskenderun’a her ne sebep ve bahane ile asker çıkarmaya girişecek İngilizlere ateşle engel olunmasını 7. Ordu’ya emrettim.”
“…İngilizlerin elde edeceği sonucu onlara kendi yardımımızla bahşetmek, tarihte Osmanlılık için ve özellikle bugünkü hükümetimiz için kara bir sayfadır.”
“… İngilizlerin iğfalkar hareketlerini, İngilizlerden ziyade haklı görenlerle işbirliği yapmaya yaradılışım müsait değildir.”

Bir hafta önce “İngilizlere ateşle karşılık vermekten” söz eden Atatürk’ün bir hafta sonra “İngiliz valisi olmaktan söz etmesi” ne kadar inandırıcıdır? Price, eğer o günlerde Atatürk’ün daha birkaç gün önce Adana’dan Harbiye Bakanlığı’na gönderdiği “İngiliz karşıtı” bu telgrafları bilseydi, bu gülünç dedikoduyu şüphesiz ki kitabına koymazdı, koyamazdı.

5. İlk Silahlı Direniş İskenderun Saldırısını Atatürk Gerçekleştirmiştir: Mondros gereği İskenderun Körfezi ve çevresindeki mayınlar 1918 Kasım ayı başından itibaren İngiliz-Fransız mayın tarama gemilerince temizlenmeye başlanmıştır. Ancak İtilaf devletlerinin asıl niyetinin bölgeyi işgal etmek olduğu birkaç gün içinde ortaya çıkmıştır. İtilaf devletlerinin çok stratejik bir konumdaki İskenderun’u işgal etmek istedikleri anlaşılmıştır. İtilaf devletleri 4 Kasım 1918’den itibaren İskenderun’u işgal etmekten söz etmeye başlamışlardır. Ancak Atatürk, emrindeki 7. Ordu, 3. Kolordu ve 41. Tümen Komutanlığı’na 5. Kasım 1918’de çektiği telgrafta İskenderun Körfezi’nden çıkarma yapmaya kalkışacak İngiliz kuvvetlerine  ateşle karşılık verilmesini istemiştir. Atatürk’ün bu emri üzerine 41. Tümen topçu birlikleri İskenderun Körfezi’ne bakan sırtlarda, körfeze girecek düşman donanma ve çıkarma araçlarına ateş edecek biçimde mevzilenmişlerdir. Ayrıca 3. Kolordu topçusuyla da güçlendirilmişlerdir. Atatürk, 6 Kasım 1918’de Başkomutanlık Erkan-ı Haribiye Başkanlığı’na çektiği telgrafta çıkarma teşebbüsü karşısında, ateşle karşılık vereceğini hem İngiliz kumandanlığına hem de Sadrazam ve Başkumandan Erkan-ı Harbiye Reisi Ahmet İzzet Paşa’ya bildirmiştir. Atatürk’ün bu kararlı tutumu karşısında İngilizler Osmanlı hükümetini sıkıştırmaya başlamışlardır.  Bazı kaynaklara göre, örneğin 7. Ordu Harekat Şubesi’nde görev yapan subaylara göre İngiliz ve Fransız donanma ve çıkarma birlikleri körfeze girdiklerinde 41. Tümen uyarı ateşi yapmıştır. Bazı kaynaklara göre, örneğin, bir gün sonra, 7 Kasım 1918’de Atatürk tarafından Ahmet İzzet Paşa’ya cevabi telgrafta İngilizler bir çıkarmaya yeltenmediklerinden ateş edilmesine gerek kalmamıştır. Ancak belgeler dikkatle incelendiğinde 6 Kasım 1918’de İskenderun Körfezi’ne girmeye çalışan İngiliz-Fransız çıkarma birliklerine Türk topçusu tarafından ateşle karşılık verildiği anlaşılmaktadır. Süleyman Hatipoğlu’nun, “Filistin Cephesinden Adana’ya Mustafa Kemal Paşa” adlı kitabında da belirttiği gibi, “7. Ordu Karargahı’nın hareket şubesinde o zaman genç bir subay (yüzbaşı) olarak görev yapmış olan Muzaffer Ergüder’in Samet Kuşçu’ya anlattıklarına ve not ettirdiklerine göre uyarı niteliğindeki topçu ateşi yapılmıştır. 6 Kasım 1918 günü İskenderun Körfezi’ndeki bu ateş ve direniş sonucunda düşman donanması körfezden uzaklaştırılmıştır. Mustafa Kemal Paşa, kişisel dostlukları bulunan, saygı ve sevgi duyduğu Ahmet İzzet Paşa’yı daha fazla kırmamak, gücendirmemek için ve amaca da vardığı için cevabi telgrafında ‘Ateş edilmesine hacet kalmamış ve buna göre birlik komutanlarına yeniden emir verilmiştir’ diye bildirerek konuyu kapatmak istemişti.” Enver Behnan Şapolyo, bu olayı “ilk kurşun sesi” olarak adlandırmıştır. Samet Kuşçu’nun anlattıklarına bakılacak olursa Kurtuluş Savaşı’nın ilk silahlı direnişi Atatürk’ün emri üzerine gerçekleştirilen 6 Kasım 1918’deki İskenderun Körfezi saldırısıdır. “Kurtuluş Savaşımızın eşsiz mimarı, eşsiz komutan Mustafa Kemal Paşa’nın emri ile gerçekleşen bu kutsal direniş ilk olandır. O tarihte zaten anayurdun hiçbir köşesine henüz düşman ayağı değmemiş ve işgal başlamamıştır. Milli direniş ve karşı koyma düşünce ve kararı, hiçbir bölgede meydana gelmiş değildir. Milli direnme ve karşı koyma, herkesten ve her yerden önce Mustafa Kemal Paşa’nın kafasında, yüreğinde ve ruhunda kıvılcım alıp alevlenmiştir.” Daha sonra da 19 Aralık 1918’de Dörtyol Karakese köyünde İtilaf devletlerine karşı ilk silahlı halk direniş gerçekleşmiştir.

14 Kasım 1918’de İstanbul’da “Atatürk’ün İngiliz valisi olmak istediğini” ileri sürenlerin, Atatürk’ün Yıldırım Orduları Komutanı olarak 1-10 Kasım arasında Adana, Kilis ve İskenderun hattında yaptığı İLK DİRENİŞ HAZIRLIKLARINDAN (Adana Mülakatı, Adana’da Şakir Paşa’daki Kırmızı Konakta yaptığı direniş toplantıları ve Ahmet İzzet Paşa’ya gönderdiği direniş telgrafları vs) haberi yoktur belli ki! Kısaca demem o ki, 14 Kasım’da “Atatürk bana İngiliz valisi olmak istediğini söyledi” diyen Price, Atatürk’ün çok değil sadece 8 gün önce İskenderun’daki İngiliz donanmasına saldırı emri verdiğinden habersizdir! (Ayrıntılar için bkz. Sinan Meydan, Parola Nuh-Atatürk’ün Gizli Kurtuluş Planları, Sinan Meydan, Akl-ı Kemal-Atatürk’ün Akıllı Projeleri, 1. Cilt).

6.Atatürk 21 Mayıs’ta İngilizlerin Teklifini Reddetmişti: Price’nin bu iddiasını çürüten en somut olaylardan biri Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıktığında yaşanmıştır. 21 Mayıs’ta Atatürk, Samsun’da güvenlik durumunu görüşmek üzere İngiliz Güvenlik Yüzbaşısı L. H. Hurst ve iki meslektaşıyla buluşmuştur. İngiliz subaylar Atatürk’e açıkça, Osmanlı hükümetinin ülkeyi yönetemediğini bu nedenle en azından birkaç yıl için yabancıların korumasına ve müdahalesine ihtiyaç olduğunu söylemişlerdi ve Türkiye’nin İngiliz mandası altına girmesini teklif etmişlerdir. Atatürk, “sorunların çözüleceğini” söyleyerek bu teklifi kesin bir tavırla reddetmiştir.  Soruyorum; Atatürk gerçekten İngiliz valisi olmak isteseydi, İngilizlerin Samsun’da kendisine yaptıkları bu teklifi geri çevirir miydi?

7.Tarihçilerin Görüşleri: Yerli ve yabancı tarihçiler Price’nin bu iddiasının gerçeği yansıtmadığı düşüncesindedirler. Prof. Sina Akşin,Bu olayı ciddiye almak çok zordur. Vatana ciddi hizmetlerde bulunmaya hazırlandığı ve en az Harbiye Nezaret’i ne göz diktiği bir sırada Mustafa Kemal’in böyle süfli bir teklifi, araya otel müdürünü ve bir gazeteciyi koyarak yapması, inanılacak şeylerden değildir. Böyle bir görüşmenin yapıldığı kesinlikle kanıtlansa bile, önerinin ciddi olarak yapılmadığına hükmetmek gerekir” derken, Doğan Avcıoğlu ve Sadi Borak da Atatürk’ün İngiliz karşıtlığına dikkat çekerek, bu iddianın inandırıcı olmadığını belirtmişlerdir.Yabancı tarihçilerden Prof. Andrew Mango, Price’nın iddiasını, “Yorum farkları ve unutkanlık olabileceği noktası göz ardı edilmemelidir” diyerek sorgularken, Lord Kinross, bu görüşmenin nedenini, Atatürk’ün dolaylı yoldan İngilizlerin ağzını arama isteğine bağlamıştır. Grace Ellison’ın 1928’de yayınlanan “Turkey Tuday” adlı eserinde, Sir Alexander T. Waugh’ın 1930 yılında yayınlanan “Turkey Yesterday, Today and Tomorrow” adlı kitabında ve Prof. Bernard Lewis’in 1961’de yayınlanan “The Emergence of Modern Turkey” adlı çalışmasında gazeteci Ward Price’nın iddiasına yer vermemeleri, bu iddiayı ciddiye almadıklarını göstermektedir. Ciddi tarihçiler, gazeteci Ward Price’nın “iddiasını” doğrulamazken ve dikkate almazken ülkemizdeki “Vahdettinperest İkinci Cumhuriyetçi liboşlar” ve “Atatürk paranoyasına yakalanmış yobazlar”, Price’nın  iddiasına dört elle sarılmışlardır. Bu iddiayı son olarak gazeteci yazar Taha Akyol, “Ama Hangi Atatürk” adlı kitabında ve Mustafa Armağan, “Kim Hain Kim Kahraman” adlı bir yazısında gündeme getirerek, sözüm ona, “Mustafa Kemal’in de İngilizci olduğunu” kanıtlamaya çalışmışlardır! Şimdi bu çevrelere, onları hayal kırıklığına uğratacak bir gerçeği hatırlatalım:

8.İngiliz gazeteci Price’nin Sadram Tevfik Paşa ve Ali Rıza Bey ile  görüşmesi: İngiliz gazeteci Ward Price, İstanbul’da sadece Atatürk’le görüşmemiş, aynı zamanda Osmanlı hükümeti temsilcileriyle ve dahası –sıkı durun– Padişah Vahdettin’le de görüşmüştür. Price, 11 Kasım 1918’de Sadrazam Tevfik Paşa ile görüşmüş, Tevfik Paşa, Price’e, “Amacımız İngiltere ile eski dostluğu canlandırmaktır” demiştir. Price, 17 Kasım 1918’de de Ayan Meclisi Başkanı Ali Rıza Bey’le görüşmüş, Ali Rıza Bey de kendisine, “İngiltere ile samimi bir ittifakı arzu ederiz” demiştir.

9.İngiliz gazeteci Price’nin Padişah Vahdettin’le görüşmesi: Price, 24 Kasım 1918’de Padişah Vahdettin’le görüşmüş, Vahdettin, İngiliz gazeteciye, “İngiliz  milletine kuvvetli sevgi ve hayranlık duygularımı babam Sultan Abdülmecit’ten miras aldım. Ermenilerin öldürülmeleri…. Kalbimi yaralamıştır. Adalet çok geçmeden yerini bulacaktır… Şimdi bu sebepten memleketim ile Büyük Britanya arasında öteden beri mevcut dostane münasebetleri yenileyip kuvvetlendirmek için elimden geleni yapacağım…Diyebilirim ki Türk milleti İngiltere’ye karşı aynı duygularla, hem de umumiyetle çok daha kuvvetle duygulanmaktadır.” demiştir. Vahdettin’in Ward Price’e yaptığı bu açıklamalar, 6 Aralık 1918’de Daily Mail gazetesinde yayımlanmıştır. Atatürk’le yaptığı görüşmeden tam 40 yıl sonra yazdığı anılarında “Mustafa Kemal İngiliz valisi olmak istemişti!” diyen Ward Price’ı çok seven “Vahdettinperestler”, aynı Price’ın Vahdettin’in “İngiliz severliğini” olanca açıklığıyla ortaya koyduğunu biliyorlar mıdır acaba? Yoksa biliyorlar da saklıyorlar mıdır, nedir?...

Diyelim ki İddia Doğu!

Price’ın, “Mustafa Kemal İngiliz valisi olmak istiyordu!” iddiasını “doğru” kabul edecek olursak da şöyle yorumlayabiliriz: İşgal İstanbul’unda direniş planları yapan Atatürk, bütün vatanseverlerin İngilizler tarafından tutuklanıp Malta’ya sürgün edildiği bir ortamda her şeyden önce İngilizlerin hedefi olmaktan kurtulmak zorundaydı. Bir strateji ve taktik dehası olan Atatürk, İngiliz baskısından kurtulmak için, “strateji gereği” o süreçte İngilizlere karşı değilmiş gibi görünmek amacıyla Price’e böyle bir öneri sunmuş olabilir. Nitekim o günlerde çıkarmaya başladığı Minber adlı gazetede İngilizleri kızdıracak yayınlardan kaçınmıştır, hatta "İngilizleri uyutucu" bir yayın çizgisi izlemiştir. Nitekim Atatürk Kurtuluş Savaşı’nın başlarında da strateji gereği işbirlikçi padişah Vahdettin’i kuşkulandırmamak için bir süre “Vahdettin’e yakınmış izlenmi” vermiştir. Yine buna benzer şekilde içerdeki dışarıdaki Müslüman unsurların Kurtuluş Savaşı’nı desteklemesini sağlamak için bir süre "HİLAFETİ kurtarmak" için bu mücadeleyi verdiklerini söylemiştir. Başka ve çok daha güçlü bir olasılık da şudur: İlerleyen günlerde ulusal direnişi örgütlemek için bir şekilde İstanbul’dan Anadolu’ya geçmeye çalışan Atatürk, “İngiliz valisi” olarak kolayca Anadolu’ya geçmeyi düşünmüş olabilir. İstanbul’dan Anadolu’ya geçmek için “İngiliz vizesine” ihtiyaç duyulan bir ortamda zeki ve taktikçi Atatürk’ün böyle bir plan yapmış olması muhtemeldir. Sadi Borak’ın dediği gibi, “Bir görevle Anadolu’ya geçerek orada ulusal direnişi körüklemek kararında ve azminde olan taktisyen Mustafa Kemal’in bu yola da başvurmasını doğal karşılamak gerekir.” Prof. Andrew Mango da aynı kanıdadır: “…Mustafa Kemal… Belki de İngilizlerin desteğiyle askeri bir yönetici olarak Anadolu’ya dönüp Ermenilere ve Yunanlılara toprak verilmesini önlemek için çalışmayı düşünmüştür. Türklerin çoğu için de en acil tehlike buydu.”

Diyelim ki Price Doğru Söylüyor Ne Değişir: İngiliz İşbirlikçisi Vahdettin ve Damat Ferit Aklanır mı?


Diyelim ki gerçekten de Atatürk, 14 Kasım 1918’de Pera Palas’ta İngiliz gazeteci Price, “Anadolu’da İngiliz valisi olmak istediğini” söyledi? Ne değişir? Çünkü sonraki zaman diliminde Atatürk İngiliz valisi falan değil İngilizlerin kabusu olmuştur. Doğan Avcıoğlu’nun dediği gibi, Kurtuluş Savaşı aslında bir Türk İngiliz Savaşıdır Atatürk, W. Price'ye "İngiliz valisi olmak istediğini" söylemiş olsa ne değişir? Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı’nda İngiliz destekli Yunan ordusunu yendiği gerçeği mi değişir? Yoksa İngiliz işbirlikçisi Damat Ferit ve Padişah Vahdettin’in İngilizlerle birlikte Kurtuluş Savaşı’nı bitirmek, Atatürk’ü ve milliyetçileri yok etmek istedikleri, bunun için fetvalar yayınlatıp, bu fetvaları İngiliz uçaklarıyla Anadolu semalarına attırdıkları, Hilafet Ordusu adında bir ihanet ordusu kurup bu orduyu İngiliz silahlarıyla teçhizatlandırıp Atatürk’ün ve milliyetçilerin üzerine gönderdikleri, Mustafa Sagir adlı İngiliz casusunun Atatürk’ü öldürmek için Ankara’ya kadar gittiği gerçeği mi, İngiliz casusu Noel’in Kürtleri Atatürk’e karşı kışkırtmak için yaptığı çalışmalar mı, yoksa İngiliz gizli servisi MI6’nın Atatürk’ü yok etmek için yaptığı çalışmalar mı, işgalci İngilizlerin Anadolu’daki direnişçilere KEMALİST deyip, bu vatansever KEMALİSTLERİ halkın gözleri önünde kurşuna dizdiği gerçeği mi, yoksa İngilizler İstanbul’u işgal edince İstanbul’daki milletvekillerini ve vatanseverleri Malta’ya sürgün edince Atatürk’ün de Anadolu’daki işgalci İngiliz subaylarını esir aldığı gerçeği mi değişir? Ne değişir?

 

İngilizlerin kartpostal haline getirdikleri bu kartın arkasında, İngilizce, "İzmit'te bir Kemalist Türk'ün idamı" yazıldır.

Atatürk’ün, Yarbay Özdemir Bey’e Musul’u Misak-ı Milliye kazandırması için verdiği emirler, Özdemir Bey’in milisleriyle 31 Ağustos’ta Irak civarında İngiliz ordusuna karşı kazandığı DERBENT ZAFERİ gerçeği mi değişir? Ne değişir? Kurtuluş Savaşı sırasında İngilizlerle işbirliği içinde her türlü ihaneti yapan Padişah Vahdettin’in savaş sonunda Atatürk zafer kazanınca İngilizlerle yaptığı HİLAFET PAZARLIĞI gereği (Vahdettin bir anlamda Halifeliği İngilizlere satmıştır. Bunun karşılığında İngiliz korumasında İngiliz etkisinde bir HALİFE olmayı kabul ederek, gerektiğinde halifeliği İngilizlerin istediği başka bir kuklaya bırakarak İngilizlere sığınmıştır. Kaçarken hazineyi soymamansın nedeni de budur. Nasıl olsa İngilizlerin kendisine krallar gibi bakacaklarını düşünmüştür. Ama bu oyunu Atatürk bozmuştur. Atatürk, Vahdettin'in "Hilafet hırkasını" alıp Abdülmecit Efendi’ye giydirince çırılçıplak kalan Vahdettin’i İngilizler yarı yolda bırakmış, o da yurt dışında sefalet içinde ölmüştür: İhanetin sonu işte!) yurt dışına kaçtığı gerçeği mi değişir? İngilizlerin Şeyh Sait İsyanı’ndaki kışkırtıcılıkları gerçeği mi değişir? Ne değişir ey GÖREVLİ TARİHÇİ ne?

Aslında bu tür "saçma-salak" iddiaların, bir kere daha Atatürk'ün büyüklüğünü gözler önüne sermemize fırsat verdiği için yararlı olduğu bile söylenebilir! Düşünsenize, bugün Atatürk karşıtlarının sahte kahramanları Vahdettin'le ilgili bizim arşivlerimizde ve İngiliz arşivlerinde yüzbinlerce İHANET BELGESİ varken, Vahdettin, Kurtuluş Savaşı boyunca İngilizlere ciltler dolduracak söz ve vaatte bulunmuş, hatta ülkesini 15 yıllığına İngiltere'ye kayıtsız koşulsuz teslim edip Kurtuluş Savaşı'nın ardından İngilizlere sığınıp yurt dışına kaçmışken, Atatürk, bir İngiliz gazeteciye "şunu demiş, bunu demiş" diye bin dereden su getirerek Atatürk'ü suçlamaya çalışmak zorunda kalıyor yalancı tarihçiler. Ne diyebilirim. Büyüksün Atam!

Sinan MEYDAN

3 Nisan 2013

 

Yorumlar  

 
-5 #13 selahaddin 15-05-2013 07:34
Özellikle halife ve hükümet hakkında, memalikini (memleketlerini ) İngilizlere sattılar diyerek Mustafa Kemal şirketinin yaptığı hokkabaz yaygaraları akıl ve mantığın kabul edemeyeceği ve hilâfetin sübûtuna şahit
olduğu bir müfteri efsanesi mahiyetinde bulunduğuna nazaran bu müfteriler; memleketin namusu ile beraber
milletin akıl ve mantığını da yok pahasına satmışlardır. Öyle olmasa para ile satın aldıkları Türkiye'den
İngilizleri hangi kuvvet çıkarabilirdi?....
İki paralık Mustafa Kemal kuvvetinin baskısına boyun eğerek İngilizlerin, Fransızların ve sâir devletlerin
İstanbul'dan çekilip gitmelerini ancak Kemalistlerin idam ettiği Türk aklı kabul edebilir.
Kemalistlerden biraz para ile, daha ziyade zorla aldıkları Musul'da bakınız İngilizler nasıl yerleşmiş
oturuyorlar!
Denizlerin hakimi olan İngiliz'in elinden iç karadaki Musul'u kurtarmaya kadir olamayan Kemalist kuvveti, açık
boğazların bitişiğinde bulunan İstanbul'u nasıl kurtarabilirdi?

YANIT: Kurtuluş Savaşı, Doğan Avcıoğlu'nun ifade ettiği gibi aslında bir TÜRK-İNGİLİZ SAVAŞI'dır. Kurtuluş Savaşı sırasında İngilizlerle büyük küçük çaplı çok sayıda çatışmaya girilmiştir. Bu konuda CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI, I. CİLT ve ATATÜRK'ÜN GİZLİ KURTULUŞ PLANLARI PAROLA NUH, adlı kitaplarımda yeterli belge ve bilgi vardır. İngilizlerin Anadolu'dan çekilmelerinin 4 nedeni vardır. 1. İngilzilerin her bakımdan destekledikleri Yunan kuvvetlerini Mustafa Kemal Atatürk'ün bozguna uğratması. 2. 31 Ağustos 1922'de Mustafa Kemal Paşa'dan emir alan Özdemir Paşa milislerinin Irak bölgesinde DERBENT ZAFERİNİ kazanarak İngilizleri bozguna uğratmaları, 3. Kurtuluş Savaşı boyunca Mustafa Kemal Atatürk'ün bütün bir İslamk dünyasını, özellikle Hindistan Müslümanlarını İngilizlere karşı ayaklandırmasıd ır. İngilizler, eğer daha fazla Anadolu'da kalacak olurlarsa Mustafa Kemal'in "kışkırtmalarıyl a "bütün Hindistan'ın kendilerine karşı baş kaldıracakların ı düşünmüş, bu nedenle bu riski göze alamadıkları için çekilmişlerdir. 4. Kurtuluş Savaşı'ndan hemen sonra Mustafa Kemal'in Türk ordusunu İstanbul ve Çanakkale bölgesine yığıp İngilizlere "eğer çekilmezseniz Yunana yaptığımı size de yapacağım" demesidir.İnigliz kamuoyunun artık savaş istememesi ve Türk ordularının Yunanı yenmiş olmanın moraliyle İngiliz ordularını da tarumar edeceği gerçeği karşısında riske girmek istemeyen İngilizler Atatürk'ün İstanbul işgal edilirken dediği gibi, "GELDİKLERİ GİBİ GİTMİŞLERDİR." Atatürk Musul'u almak içinde çok uğraşmıştır, ancak İngiliz kuklası ŞEYH SAİT gibi din istismarcısı, bölücülerin ıhaneti yüzünden bunu başaramamıştır. HAİNLER oı gün de vardı bugün de var SELHAADDİN...
Alıntı
 
 
+7 #12 Hasan Bingöl 29-04-2013 20:28
efe atmaca ve ali alp denen 2 şahsiyet fevkalade yanıtlar almışlar,ben bunların yerinde olsam,bir daha gezemem milletin içinde utanırım. :-)
Alıntı
 
 
-1 #11 Melih Kandemir 07-04-2013 11:22
Sinan Bey,

Cevabiniz icin tesekürler. Yurtdisinda yasadigim icin ne bir kitapciya ne de bir kütüphaneye gidip sizin ve Süleyman Bey'in kitaplarinizi teker teker tarama imkanim bulunmamaktadir . Sahsim icin, her mevzuda oldugu gibi bunda da, ancak 41. tümene cekilen telgrafin bizzat fotografi "yeterli" belge addedilebilir. Ilgili belgenin "aslina" hangi kitabinizdan ulasabilecegimi lütfederseniz cok memnun olurum.

Selamlar
Alıntı
 
 
-1 #10 Melih Kandemir 05-04-2013 23:58
Kemal Pasa'nin 41. tümene cektigi telgrafi aslini yayinlamaniz mumkun mudur? Baska bir kaynaktan gördüyseniz de hangisi oldugunu ögrenebilir miyiz?

Yanıt: Bu konuda kitaplarımda ve Süleyman Hatipoğlu'nun kitaplarında yeterli belge ve bilgi var.
Alıntı
 
 
+5 #9 ali alp 05-04-2013 04:40
24 Temmuz 1923: Lozan Antlaşması'nın imzalanması

23 Ağustos 1923: TBMM'nin Lozan'ı onaylaması

3 Mart 1924: Halifeliğin kaldırılması

15 Nisan 1924: İngiltere'nin Lozan'ı onaylaması

her konuda cevabınız var da yukardaki tabloya bu güne kadar hiç değinmediniz. eğer bir açıklamanız varsa bekliyoruz. ingiltere lozanı onaylamak için niçin aylarca bekledi. bu bir tesadüf mü? buna mantıklı bir cevap vermeden Kemal Paşanın ingilizlerle anlaşmadığını isbatlayamazsın ız. cevap!!!!

YANIT: Çok basit! Birincisi Lozan emperyalizmi dize getiren bir anlaşma, bu nedenle sadece İngiltere değil FRANSA VE ABD de Lozan'ı onaylamak istemedi. ABD hiç onaylamazken İngiltere ve Fransa zoraki onayladı. Çünkü Avrupa kamuoyu artık savaş istemiyordu. HALİFELİK ve LOZAN ilişkisi ise Atatürk paranoyasına yakalanmış "cemaat tarihçileri"nin bir uydurmasıdır. LOZAN'la HALİFELİK arasında hiçbir ilişki yoktur. Şöyle ki: İngiltere Halifeliğin KALDIRILMASINI değil tam tersine KALDIRILMAMASIN I istemektedir. Nitekim İngilizler Halifeliğin kaldırılacağını duyduklarında paniğe kapılarak Hint Müslümanı görünümünde iki İngiliz ajanına (Emir Ali ve Ağa Han'a) İsmet Paşa'ya gönderilmek üzere bir mektup yazdırmışlardır . Mektupta HALİFELİĞİN KALDIRILMAMASIN I istemişlerdir. Çünkü İngiltere sömürgesi durumundaki HİNT MÜSLÜMANLARINI KUKLA BİR HALİFE İLE ÇOK DAHA İYİ KONTROL EDEBİLECEĞİNİ BİLMEKTEDİR. Bu nedenle Kurtuluş Savaşı sırasında İngilizler Osmanlı'ya önerdikleri "SEVR ANTLAŞMASI" dahil bütün barış tekliflerinde "HALİFELİĞİN DEVAMINDAN" YANA OLDUKLARINI belirtmişlerdir . Yani İngiltere bu ülkeyi işgal ettiğinde hiçbir zaman SEVR ANTLAŞMASI'NDA bile HALİFELİKTEN RAHATSIZ OLDUĞUNU söylememiş, HALİFELİĞİN KALDIRILMASINI İSTEMEMİŞTİR. ÖRNEĞİN SEVR ANTLAŞMASI'NA GÖRE "HALİFELİĞİN DEVAM EDECEĞİ" VE "KUKLA HALİFENİN" İSTANBUL'DA OTURACAĞI YAZILIDIR. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra da İngilizler Vahdettin'le bir HALİFELİK ANLAŞMASI yapmıştır. Bu anlaşmaya göre İngiltere Vahdettin'in hayatını kurataracak, bunun karşılığında VAHDETTİN de İngiliz güdümünde bir "KUKLA HALİFE" olmaya devam edecektir. İngiltere böylece özellikle Hint Müslümanlarının isyanının önüne geçmeyi planlamıştır. Ancak bu emperyalist "HALİFELİK OYUNUNU" ATATÜRK BOZMUŞTUR. Şöyle ki: Vahdettin Kurtuluş Savbaşı'nın hemen ardından kaçıp İngilizlere sığınırken HALİFELİK yetkilieriyle kaçmıştır. Bunun üzerine hemen harekete geçen Atatürk, Vahdettin'in HALİFELİK HIRKASINI alıp Abdülmecit Efendi'ye giydirmiştir. Böylece sıradan bir vatandaş durumuna düşen Vahdettin'e İngilizler tekmeyi yapıştırmıştır. Ortada kalan Vahdettin sefalet içinde ölmüştür. Atatürk, 3 Mart 1924'te HALİFELİĞİ KALDIRARAK da daha doğrusu Halifeliği TBMM'NİN MANEVİ ŞAHSINA GÖMEREK de bu kurumu özellikle İngiliz emperyalizminin kullanımını sonsuza kadar engellemiştir. Atatürk'ün Halifeliği kaldırması sadece Türkiye için değil bütün İslam dünyası için büyük bir HİZMETTİR. Böylece İngiliz emperyalizminin halifeliği kullanarak İslam dünyasını sömürmesini önlemiştir Atatürk.
Alıntı
 
 
+11 #8 efe atmaca 04-04-2013 23:24
YıLdırım orduLArından, 7. kolordunun geri çekiLmesi iLe başLayan hezimetten bahsetmeyi uygun görmemiş çok sayın sinan meydan :)

YANIT: Zatıalinizin sanırım bu konuda bemim 500'er sayfalık iki kitabım olduğundan haberiniz yok.(CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI. I. CİLT ve PAROLA NUH-ATATÜRK'ÜN GİZLİ KURTULUŞ PLANLARI) Bu sözünü ettiğiniz geri çekiliş TÜRK SAVAŞ TARİHİNİN EN BAŞARILI GERİ ÇEKİLİŞİDİR. CEPHEDEN KAÇAN ALMAN KOMUTANLARIN BOZGUNUNU ATATÜRK NİHAYETİNDE BİR ZAFERE ÇEVİRMİŞTİR. AL SANA KISA BİR TARİH DERSİ: MUSTAFA KEMAL, DİĞER ORDULAR DAĞILIP, LİMON VON SANDERS CEPHEDEN KAÇMASINA KARŞIN TEK BAŞINA, 200.000 KİŞİLİK HAVA DESTEKLİ İNGİLİZ ORDUSUNUN ÖNÜNDEN, ÜSTELİK BU ORDU HAİN ARAPLARCA DA DESTEKLENMİŞTİR , TÜRK ORDUSUNU ÇOK BAŞARILI ŞEKİLDE GERİ ÇEKMEYİ BAŞARMIŞTIR. ATATÜRK, HALEP'TE SOKAK SAVAŞLARI VEREREK, İNGİLİZ İŞBİRLİKÇİSİ ASİ ARAPLARLA DA SAVAŞA SAVAŞA GERİ ÇEKMİŞTİR 7. ORDUYU... VE SIKI DUR, SANA SENİ KANDIRAN AĞABABALARININ ASLA ANLATMADIKLARI BİR SIR VEREYİM. BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NIN SON ZAFERİNİ ATATÜRK, 26 EKİM 1918'DE KATMA'DA İNGİLİZLERE KARŞI KAZANMIŞTIR. KATMA ZAFERİ İLE İNGİLİZLER ANADOLU ÖNLERİNDE DURDURULMUŞTUR. ATATÜRK BU ZAFER İÇİN,"TÜRK SÜNGÜLERİNİN ÇİZDİĞİ SINIR" İFADESİNİ KULLANMIŞTIR. 7. ORDU KOMUTANI MUSTAFA KEMAL'İN 26 EKİM 1918'DE KAZANDIĞI ZAFER, I. DÜNYA SAVAŞININ SON ZAFERİDİR.ATATÜRK İŞTE BU ZAFERİNE GÜVENEREK ADANA'DA YILDIRIM ORDULARI KOMUTANLIĞI'NA TERFİ ETTİRİLDİĞİNDE (DİKKATİNİ ÇEKEREİM BİR BOZGUN YAŞASA DAHA YÜKSEK BİR ORDUNUN BAŞINA GETİRİLMEZDİ HERHALDE!) ADANA'DAN 1-10 KASIM 1918 TARİHLERİ ARASINDA OSMANLI SADRAZAMAI VE HARBİYE BAKANI AHMET İZZET PAŞA'YA "BANA İZİN VER EMRİMDEKİ YILDIRIM ORDULARIYLA İNGİLİZ ANADOLU'YA ayak BASACAK OLURSA ONLARI DURDURAYIM" DİYE TELGRAFLAR ÇEKMİŞTİR. AMA AHMET İZZET PAŞA,"HAYIR OLMAZ, BİZ İNGİLİZLERLE ANLAŞTIK. ANLAŞMAYA UYACAĞIZ" DİYEREK MUSTAFA KEMAL'İ GÖREVDEN ALIP İSTANBUL'A ÇAĞIRMIŞTIR..... Dostum aslında senin için çok üzgünüm, çünkü bu basit gerçekleri CEMAATİN ÇAKMA TARİHÇİLERİNDEN duyman olanaksızdır, arada bana takıl, biraz birşeyler kap! BU KONULARDA BENİM CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1 VE PAROLA NUH-ATATÜRK'ÜN GİZLİ KURTULUŞ PLANLARI adlı kitaplarımı öneririm. SANIRIM KAPAK UYDU :)
Alıntı
 
 
+13 #7 cemil 04-04-2013 22:27
baba büyüksün...vatanını kurtaran atam dinsizde kiliseler açan vatanı satan bu sahtekarlarmı dindar güldürmeyin :P
Alıntı
 
 
+9 #6 ibrahim YAZKAN 04-04-2013 15:09
Sinan bey, bu görevli hainler kitaplarını öyle bir edebi dille süslüyorlar ki; sözde kendi gerçekleri böylece iyi yutturuluyor.Allah sizden razı olsun, böyle sağlamca verileri Türk milletinin önüne koyduğunuzdan.
Alıntı
 
 
+15 #5 Zafer DÜNDAR 04-04-2013 08:21
Sana pekçok teşekkürler Meydan... O satılmış, işbirlikçi "görevliler" karşısında tam bir mücahit, tam bir "kuvvacı"sın. Allah seni ve vatanseverleri muvaffak etsin.
Alıntı
 
 
+7 #4 ibrahim 04-04-2013 07:20
Sinan Bey, meselenin en vahim olan tarafı, böyle diyorum zira Atatürk iftiracılarının yaptıklarına artık alıştık, bu yalan iddaa'nın Atatürk Araştırma Kurumu tarafından basılan bir kitapta yer alması. Özgürlükler ve farklı düşüncelere yer vermek açısından belki diyelim ki bastılar, bu teze karşı bir araştırma veyahut bir karşı yayın neden yapılmadı? Bu kitap basıldığında kurum başkanı kimdir? Hangi uzman tarafından kitap incelenmiş? Ne tür bir karşı eylem yapılmış yada planlanmıştır? Bence bu fiyasko Atamıza atılan çamurdan daha önemli olarak soruşturulmalı.
Alıntı
 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Motorcular.com

mini2017kontrol0001881