|
Kaydol
Kitaplar
ATATÜRK VE CUMHURİYET DÜŞMANLIĞINA PANZEHİR PDF Yazdır E-posta

ATATÜRK VE CUMHURİYET DÜŞMANLIĞINA PANZEHİR

“Yalanlardan Arındırılmış Atatürk ve Cumhuriyet Gerçeği”

“Bir zamanlar gelir, beni unutmak veya unutturmak isteyen gayretler belirebilir. Fikirlerimi inkâr edenler ve beni lanetleyenler çıkabilir. Hatta bunlar benim yakın bildiğim ve inandıklarım arasından bile olabilir.
Fakat ektiğimiz tohumlar o kadar özlü ve kuvvetlidir ki bu fikirler Hint’ten, Mısır’dan döner dolaşır, gene gelir feyizli neticeleri kalpleri doldurur.”

Mustafa Kemal ATATÜRK, 1937

İşte PANZEHİR ’de Atatürk’ün fikirlerini inkâr edenlerin, onu unutturmak isteyenlerin, onu lanetleyenlerin yalanlarına, çarpıtmalarına ve iftiralarına tamamen belgelere dayalı olarak bilimsel cevaplar verilmiştir.


“Atatürk düşmanı, yobaz-liboş takımının yalanlarına tarihçi-yazar Sinan Meydan, tokat gibi cevaplar veriyor.”

Uğur Dündar
Sözcü, 3 Haziran 2015

PANZEHİR'de cevap verilen iddialardan bazıları şunlardır:

* Gökten indiği sanılan kitapların dogmaları

* Atatürk'ün sansürlenen mektubu

* Lozan

* Musul

* Karabekir'in iddiaları

* Atatürk ve masonluk

* Şalcı Bacı

* İskilipli Atıf

* Hamidiye ve Rize

* Atatürk'ün malvarlığı

* Ayasofya

* Atatürk ve Azerbaycan

* Ali Şükrü Bey cinayeti

* Kamal

* Osmanlı belgelerinin satılması

* Güzellik yarışmaları

* İnönü ve Harf Devrimi

* Atatürk ve halifelik

* Ezandaki felah

* Hafta tatilinin pazara alınması

* Atatürk ve Suriye-Filistin

* Atatürk'ün soyağacı

PANZEHİR'de yobazın-liboşun Atatürk ve Cumhuriyet düşmanlığıyla yüklü tüm yalanlarına belgelerle cevap verilmiştir.

 
VAİZ, Öteki Mehmed Akif PDF Yazdır E-posta

Akif’in geleneksel İslama ve bağnazlığa yönelik ağır eleştirileri; akla, bilime, Batı’nın maddi medeniyetine sahip çıkması; II. Abdülhamit’e yönelik çok ağır eleştirileri; İttihat Terakki yılları; Divan edebiyatına yönelik eleştirileri; ağdalı Osmanlıcaya karşı dilde sadeleşmeyi savunması; tasavvufa yönelik çok ağır eleştirileri; Kur’an’ın mezarlıklarda okunmak için indirilmediğini belirterek Kur’an lafzının iyileştirici etkisini reddetmesi; türbelere, tarikatlara yönelik eleştirileri; fesle dalga geçmesi; musikiye, resme ve spora ilgi duyması; iman titreten radikal dizeleri; Mısır’da Firavun İkinci Amenofis’le yüzleşmesi; Atatürk’ün çağrısıyla Kurtuluş Savaşı’na katılması; Kurtuluş Savaşı yıllarında Anadolu’daki direniş vaazları; Nasrullah Camii’ndeki vaazında hem emperyalizme karşı mücadele etmekten hem de Bolşeviklerle ortak hareket etmekten söz etmesi ve Sevr Antlaşması’nın nasıl bir bela olduğunu madde madde halka açıklaması; Vahdettin’in Kur’an ve hadis mealleri yasağını Akif’le ilişkisi; Son Padişah Vahdettin’in Kur’an meallerini yasaklaması; İstiklal Marşı ile İnönü Savaşları bağlantısı; Kazım Karabekir Paşa’nın İstiklal Marşı eleştirileri; Karabekir Paşa’nın Atatürk ve din konusundaki çürüyen iddiaları; Akif’in Said’i Nursi’den farkı; Akif’in Türk Devrimi’ne katkısı ve 1 yıl 9 ayın sırrı; Şapka Devrimi nedeniyle Mısır’a gitti yalanının belgeli cevabı ve Mısır’a gitmesinin gerçek nedenleri; Kuran tercümesinde Atatürk etkisi; Mısır’daki sakıncalı arkadaşları; ölmeden önce hükümetin göz hapsinde kalması; Kod Adı: İrtica 906; emekli maaşı verilmedi yalanına belgeli cevap; cenaze töreninin sömürülmesi; Atatürk’e benzer ve farklı yönleri, Atatürk’le ilgili son sözleri; yanılgıları, pişmanlıkları ve son röportajının tam metni…

Ve daha fazlası…

3 Nisan 2015’ten itibaren tüm kitapçılarda…

 
Akl-ı Kemal (2 Cilt Takım) PDF Yazdır E-posta

Atatürk'ün Akıllı Projeleri

O nasıl yaptı ötekiler nasıl yıktı?
"Devrim ve Karşı Devrim"

Dünyaya parmak ısırtan Cumhuriyet mucizesi akıllı projelerin, akıllı projeler ise Akl-ı Kemal'in (Atatürk'ün aklının) bir ürünüdür.

Akl-ı Kemal'in ilk iki cildinde yer alan "Atatürk'ün Akıllı Projeleri" şunlardır:
Çağdaş Türkiye Projesi
Türk Ulus Devlet (Millet) Projesi
Rumeli Savunma Hattı Projesi
Ordu ile Siyaseti Ayırma Projesi
Spor ve Beden Eğitimi Projesi
Anadolu'nun İşgalini Önleme Projesi
Anadolu'ya Gizli Geçiş Planı
Örnek Çiftlikler (Yeşil Cennet) Projesi
İdeal Cumhuriyet Köyü Projesi
Halkevleri Projesi
Güneydoğu Anadolu (GAP) Projesi
Demokrasi Projesi


Atatürk, akıllı projelerini geliştirirken tarihi tecrübelerden; Tanzimat'tan beri devam eden kırılgan ve kararsız Osmanlı modernleşmesinden, 15. yüzyılda başlayan Avrupa aydınlanmasından, Türk-İslam tarihinin aydınlık sayfalarından, okuduğu 5000'e yakın kitaptan ve Allah vergisi dehasından yararlanmıştır.

"Atatürk'ün Akıllı Projeleri", Atatürk'ün ölümünden hemen sonra yok edilmeye başlanmıştır. "O'nun nasıl yaptığını, O'nun yaptıklarını ötekilerin nasıl yıktığını?" öğrenmek, gerçek Atatürk'ü tanımak ve Türkiye'nin gerçek kurtuluş reçetesini görmek için Akl-ı Kemal'i okumalısınız...

 
Cumhuriyet Tarihi Yalanları, 2. Kitap PDF Yazdır E-posta

"O Yalanları Artık Söyleyemeyecekler"

Atatürk ve Cumhuriyet Düşmanlarının Yalanlarına Belgeli Cevaplar. Cumhuriyet Tarihi Yalanları; yandaşlığın, yalakalığın, Atatürk ve Cumhuriyet karşıtlığının pirim yaptığı bu günlerde, Atatürk’e ve Cumhuriyet’e yönelik saldırılara, yalanlara, yanlışlara ve yutturmacalara belgelere dayalı olarak cevap vermek; kandırılan ve aldatılan kamuoyuna mümkün olduğu kadar gerçekleri göstermek amacıyla yazılmıştır.

Cumhuriyet Tarihi Yalanları’nın ikinci cildinde cevap verilen yalanlardan bazıları şunlardır:
• Atatürk’ün Çanakkale Savaşlarında önemli bir başarısı yoktur! (Yalan)
• Çanakkale zaferi Liman Von Sanders’in eseridir! (Yalan)
• Çanakkale zaferini yeşil sarıklılar kazandırmıştır! (Yalan)
• Kürt Sorunu Cumhuriyet’le başlamıştır! (Yalan)
• Atatürk ve Cumhuriyet, Kürtlere düşmandır! (Yalan)
• Atatürk Kürtlere özerklik sözü vermiştir! (Yalan)
• Şeyh Sait İsyanı’nda İngiliz parmağı yoktur! (Yalan)
• Dersim isyan etmemiştir! (Yalan)
• Cumhuriyet Doğu’ya yatırım yapmamıştır! (Yalan)
• Atatürk Dersim’de Alevi-Kürt katliamı yapmıştır! (Yalan)
• Said-i Nursi Kurtuluş Savaşı kahramanıdır! (Yalan)
• Said-i Nursi’nin ayrılıkçı Kürt hareketiyle ilgisi yoktur! (Yalan)
• Said-i Nursi siyasetle ilgilenmemiştir! (Yalan)
• Said-i Nursi Hür Adam’dır; Almancı ve Amerikancı değildir! (Yalan)
• Atatürk, İsmet İnönü ve CHP camileri kapatmıştır! (Yalan)
• İsmet İnönü din düşmanıdır! (Yalan)
• İsmet İnönü paralardan Atatürk fotoğrafını çıkartmıştır! (Yanlış)

Cumhuriyet Tarihi Yalanları’nda, Türkiye’nin dönüştürülme sürecinde, yakın tarihin nasıl sistemli bir şekilde çarpıtıldığı, Atatürk’ün ve
Cumhuriyet’in nasıl “ahlaksızca” karalandığı ve Türk insanının nasıl “vicdansızca” kandırıldığı şüpheye yer bırakmayacak biçimde kanıtlanmıştır.

 
Atatürk ile Allah Arasında PDF Yazdır E-posta

Bir Ömrün Öteki Hikayesi

ATATÜRK VE DİN” KONUSUNDAKİ EN KAPSAMLI ÇALIŞMA

“Atatürk ile Allah Arasında”, Atatürk ve Din konusunda akla gelen tüm sorulara yanıt vermeye çalışan, Atatürk’ün düşünsel gelişimini ve değişimini hazırlayan tüm etkenleri doğumundan ölümüne kadar ayrıntılı olarak inceleyen çok kapsamlı bir çalışmadır.

ATATÜRK VE DİN KONUSUNDAKİ TABULAR YIKILIYOR…

Bu kitap, Atatürk’ün pek bilinmeyen hayat hikâyesini, bu hikâyede gizli kalmış “Allah ve Din” algısını, dağılma dönemini yaşayan Osmanlı Devleti’nin değişim sancılarıyla birlikte ele alan, Türkiye’nin 200 yıllık modernleşme tarihinin de bir bilançosudur.
Atatürk’ün İslami bilgilerinin açıklanmamış kaynakları nelerdir?
Atatürk’ün materyalizm, pozitivizm, sosyalizm ve Darvinizmle nasıl bir ilişkisi vardır?
Atatürk’ün Alevilik ve Mevlevilikle bağlantısı nedir?
Atatürk’ün daha önce yayımlanmamış “Din ve İslam eleştirileri” nelerdir?
Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı sırasındaki “İslam Politikası”nın bilinmeyen özellikleri nelerdir?
Atatürk devrimi ile Osmanlı modernleşmesi arasında nasıl bir ilişki vardır?
Atatürk’ün hiç söz edilmeyen “Dinde Öze Dönüş Projesi” nedir?
Atatürk’ün manevi dünyasıyla ilgili gizli gerçekler nelerdir?
Atatürk’ün “ilk din”, “namaz” ve “cami” konusundaki bilinmeyen araştırmaları nelerdir?
Atatürk’e yönelik “dinsiz” suçlamalarının kaynakları ve gerçekler nelerdir?
Ve daha pek çok sorunun yanıtı “Atatürk ile Allah Arasında” da.

“Atatürk konusunda yazılmış en güzel kitaplardan biri…”
Prof. Dr. Yaşar Nuri ÖZTÜRK

 
Atatürk ve Kayıp Kıta Mu 2 PDF Yazdır E-posta

UYGARLIK TARİHİNİN &"SAKLANAN" GERÇEKLERİYLE VE ATATÜRK`ÜN "BÜYÜK ARAYIŞIYLA"
YÜZLEŞMEYE HAZIR MISINIZ?

1936 Türkiye-Ankara: Atatürk, J.Churchward`ın 50 yıllık araştırmalarına dayanan "Kayıp Kıta Mu" kuramının izini sürmeye başladı. Churchward, Mayalar, Mısırlılar, Sümerler ve Uygur Türklerinin MÖ 12.000`lerde bir doğal afet sonunda Pasifik `nda sulara gömülen "Mu kıtasından" dünyaya yayıldıklarını iddia ediyordu. Atatürk, yaklaşık 3 yıl süren araştırmaları sonunda, ölmeden önce, Türklerin Orta Asya`dan önceki anavatanlarının Mu kıtası olabileceğini düşünmeye başlamıştı...

Atatürk`ün ölümünden sonra bu çalışmaları kamuoyundan saklandı!

1986 Japonya-Okinava: Yerel bir dalgıç Japonya`nın Okinava Adası yakınlarındaki Yonaguni`nin açıklarında hiç beklemediği bir görüntüyle karşılaştı. Suyun metrelerce altında, dipte, derinlere doğru alçalan basamaklarıyla garip bir antik kalıntı uzanıyordu önünde. Önce göz yanılması sandı, basamaklara yaklaşıp inceledi. Yapının çevresini dolaştıkça şaşkınlığı daha da artıyordu. Çok eski bir zamandan beri suyun altında yattığı belli olan bu basamaklı yapı düzenli kıvrımlara ve son derece hassas açılara sahip bir piramitti...

Bilim dünyası şaşkındı... Yonaguni-Okinava kalıntıları günümüzden 10.000 yıl önce Pasifik`te sulara gömülmüş bir batık uygarlığa aitti...

 
Sayfa 1 - 3

Motorcular.com

mini2017kontrol0001881